^ Κορυφή Σελίδας
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Τοπογραφικά Διαγράμματα

 

Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι μία ολοκληρωμένη μελέτη που περιλαμβάνει:

 

 • την έρευνα του μηχανικού

 • τις μετρήσεις πεδίου

 • τις εργασίες γραφείου

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων ενταγμένων στο
Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς Ε.Γ.Σ.Α. 87 με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για :

 

 • Την έκδοση αδειών δόμησης

 • Αποτύπωση εκτάσεων

 • Εμβαδομέτρηση και διανομή οικοπέδων

 • Οριοθέτηση οικοπέδων

 • Σύνταξη συμβολαίων

 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων

 • Διορθώσεις πράξεων εφαρμογής

 • Χαράξεις ισοϋψών

 • Χαράξεις οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών

 • Καθορισμό αιγιαλού και παραλίας

 • Πράξη χαρακτηρισμού δασαρχείου

 • Εθνικό κτηματολόγιο


  Συντάσσουμε όλα τα τοπογραφικά διαγράμματα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87)
  για να μπορείτε ανά πάσα στιγμή στο μέλλον να προσδιορίζετε άμεσα και με ακρίβεια μερικών χιλιοστών τα ακίνητό σας
  (χωρίς την χρήση παλιών μεθόδων περί αναγραφής και αποτύπωσης σταθερών σημείων - κατασκευών, τοποσταθερών,
  τοπονυμίων, αναφορά γειτόνων κλπ.).

  Βασικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ενός τοπογραφικού διαγράμματος πέρα από το εμβαδόν του,
  είναι το εάν ευρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου, η κλίση του εδάφους, η φυτοκάλυψη του, η ύπαρξη ή όχι κατασκευών
  εντός του και τέλος ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί.