^ Κορυφή Σελίδας
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

Από την 09/01/2012 απαιτείται για όλες τις μεταβιβάσεις και ενοικιάσεις ακινήτων άνω των 50m²,
πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

Το πιστοποιητικό συντάσσεται από πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή μηχανικό ο οποίος μετά
τη μελέτη κατατάσσει το ακίνητο στην κατηγορία που ανήκει σύμφωνα με τις ενεργειακές απώλειες που έχει.

Προτείνει στον ιδιοκτήτη του ακινήτου τι μετατροπές χρειάζεται να κάνει για την ενεργειακή αναβάθμιση του
κτιρίου και πόσο θα στοιχίσουν αυτές.


Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Π.Ε.Α. υφισταμένου κτιρίου-κατοικίας-διαμερίσματος είναι τα εξής:

 •  Οικοδομική άδεια, αρχιτεκτονικά σχέδια, σχέδια ξυλοτύπων

 •  Μελέτη θερμομόνωσης (για κτίρια μετά την 01/10/1979)

 •  Ιδιοκτησιακό καθεστώς κτιρίου ή κατοικίας (αριθ. ιδιοκτησιών, εμβαδόν, πίνακας χιλιοστών)

 • Πλήρη στοιχεία ιδιοκτητών (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ)

 • Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου Κ.Α.Ε.Κ. ή δήλωση και
  κωδικός ιδιοκτησίας Εθνικού Κτηματολογίου

 •  Πίνακας δαπανών κεντρικής θέρμανσης

 • Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων του κτιρίου ή της κατοικίας
  της τελευταίας τριετίας (ΔΕΗ, πετρέλαιο, φυσικό αέριο)

 • Φύλλο συντήρησης και ρύθμισης κεντρικής θέρμανσης τελευταίας τριετίας
  (συντήρηση καυστήρα)

 • Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου του κτιρίου (Διαχειριστής)